BYK Logo

BYK-MAX AF 4160

聚烯烃用颗粒状防雾滴剂可以提高表面张力.

产品信息

保质期(月): 12

(按照产品文件所规定的条件储存在未开封的原始包装中)

文档

产品数据页

所有应用

BRIEF

(毕克化学法律法规信息)

化学品安全技术说明书

丹麦
丹麦语
保加利亚
保加利亚语
克罗地亚
克罗地亚语
冰岛
英语
列支敦士登
英语
匈牙利
匈牙利语
卢森堡
德语
卢森堡
法语
塞浦路斯
希腊语
奥地利
德语
希腊
希腊语
德国
德语
意大利
意大利语
拉脱维亚
拉脱维亚语
挪威
挪威语
捷克
捷克语
斯洛伐克
斯洛伐克语
斯洛文尼亚
斯洛文尼亚语
欧盟
西班牙语
欧盟
英语
欧盟
葡萄牙语
欧盟
俄语
比利时
法语
比利时
荷兰语
法国
法语
法国
德语
波兰
波兰语
爱尔兰
英语
爱沙尼亚
爱沙尼亚语
瑞典
瑞典语
瑞士
意大利语
瑞士
英语
瑞士
德语
瑞士
法语
立陶宛
立陶宛语
罗马尼亚
罗马尼亚语
芬兰
芬兰语
英国
英语
荷兰
荷兰语
葡萄牙
葡萄牙语
西班牙
西班牙语
马耳他
英语
下载所有数据页(0)