BYK Logo

날인

사업 부문 BYK 사장

Dr. Jörg Hinnerwisch

BYK 글로벌 경영팀

BYK-Chemie GmbH

Abelstrasse 45
46483 Wesel
독일

전화 +49 281 670-0
팩스 +49 281 657-35
info@byk.com
www.byk.com

임원
Dr. Jörg Hinnerwisch (회장)
Alison Avery
Matthias Kramer
Dr. Stefan Mößmer

등록 법원: Duisburg
HRB 번호 10656
매출세 ID 번호 DE 811 113 391

등록 상표명

ANTI-TERRA®, AQUACER®, AQUAMAT®, AQUATIX®, BENTOLITE®, BYK®, BYK-AQUAGEL®, BYK®-DYNWET®, BYK‑MAX®, BYK®‑SILCLEAN®, BYKANOL®, BYKCARE®, BYKETOL®, BYKJET®, BYKONITE®, BYKOPLAST®, BYKUMEN®, CARBOBYK®, CERACOL®, CERAFAK®, CERAFLOUR®, CERAMAT®, CERATIX®, CLAYTONE®, CLOISITE®, DISPERBYK®, DISPERPLAST®, FULACOLOR®, FULCAT®, GARAMITE®, GELWHITE®, HORDAMER®, LACTIMON®, LAPONITE®, NANOBYK®, OPTIBENT®, OPTIGEL®, PURABYK®, RECYCLOBYK®, RHEOBYK®, SCONA®, SILBYK®, TIXOGEL® 그리고 VISCOBYK® 는 BYK group 의 등록 상표임.